onsdag 17 mars 2010

Wordy Wednesday - Respektera ordet

Vad är respekt? Vad betyder respekt?
Enligt Wikipedia definieras respekt på följande vis: "...det värde som omgivningen sätter på en persons handlingar och dennes åsikter. En annan mening med respekt är att behandla omgivningen med artighet, välvilja, god tro et cetera." Om du slår upp ordet i Svenska Akademiens ordlista (SAOL) ges respekt följande betydelse; aktning, vördnad.

Ordet respekt har använts i Sverige i minst 500 år. Ändå tycks dess betydelse vara oklar för väldigt många. Eller är det så att respekt betyder olika för olika människor? Respekten för äldre, för naturen, för andras åsikter, för andra livsåskådningar etc tycks minska för varje år. Varför? Vi vill alla bli bemötta med respekt, varför visar vi inte andra detsamma?

När det gäller att visa respekt för det motsatta könet finns det mycket kvar att lära. I Inti Chavez Perez nya bok Respekt- en sexbok för killar skriver han att huvudbudskapet i boken är att kärlek och sex aldrig fungerar utan respekt; för sig själv och sina egna gränser och för den andra personen. Perez anser att vi lever i ett samhälle som inte visar tjejer respekt och därför brister respekten även i relationen mellan killar och tjejer. Jag lyssnade på författaren när han var på morgontv och blev imponerad av hans klokhet. En av gästerna i studion sa att om han hade läst den här boken när han var yngre hade hans liv och relationer sett helt annorlunda ut idag. Ett bra betyg! Här kan du läsa chatten från programmet och om du vill läsa hela boken så finns den inom snar framtid på ett bibliotek nära dig.

/ Ulrika

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar