onsdag 8 september 2010

Wordy Wednesday - att kunna läsa

Idag, den 8 september, är det den Internationella läskunnighetsdagen.
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon sa bland annat så här: "En av fem vuxna, omkring 774 miljoner människor, kan inte läsa och skriva. ... Sjuttiofem miljoner barn går inte i skola och miljontals unga hoppar av skolan utan att kunna läsa och skriva tillräckligt bra för att kunna delta i samhället på ett produktivt och aktivt sätt."

I år fokuserar Förenta Nationerna (FN) på sambandet mellan läskunnighet och hälsa. Om man inte kan läsa, hur vet man då hur man ska ta sin medicin? Hur vet man hur man skyddar sig mot AIDS och malaria och oönskade graviditeter? Hur vet man vilka symptom en sjukdom har? Två tredjedelar av världens icke läskunniga är flickor eller kvinnor. Eftersom det oftast är dom som sköter om familjerna vid sjukdom blir problemet ännu större.

Som läskunnig är det lätt att glömma bort hur stor del av samhället du utestängs ifrån om du inte kan läsa och skriva. Den här dagen behövs för att påminna oss alla om hur bra vi har det och om hur mindre bra många andra har det.

/ Ulrika

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar